Cowboyyy

VCB - Cổ phiếu và những tín hiệu cực kì tiêu cực

Cowboyyy Cập nhật   
HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Weekly chart: Những lần RSI quá mua trong lịch sử:
Hy vọng các nhà đầu tư nên bắt đầu biết sợ hãi.
Để có những quyết định đúng đắn.
Ở D3. D3 cũng có chung dấu hiệu của W1
Hãy đi sâu vào D1 để xem điều gì đang diễn ra:
Lúc này hãy để ý đến MACD
Ở quá khứ: Hiện tại : Để kết thúc cho bài viết.
Em xin để lại cho các bác 1 câu hỏi:
Liệu VCB có thể vượt qua chính mình và hóa rồng không??
Bình luận:
Cập nhật:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.