HuyBui91

Cập nhật VCB_Chốt lời 26/03/2019

HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Cập nhật 26/03/2019 - CHỐT LỜI
- VCB gặp khó khi tiếp cận vùng khắng cự quanh khu vựa 68
- Hiện tại MACD cắt xuống đường tín hiệu cho thấy xu hướng điều chỉnh trở nên rõ ràng hơn
- Khuyến nghị: Chốt lời với VCB

Đòng khuyến nghị MUA tại 58, chốt lời tại vùng 65.5.
......................................................................................................................................................................................................................................................
Khuyến nghị VCB 16-02/2019 - MUA
- VCB hình thành mô hình 2 đáy sau khi vượt qua ngưỡng 58, đồng thời vượt MA200
- VCB test gap trong bối cảnh đã tăng khá mạnh trước đó, khả năng điều chỉnh có thể xảy ra khi gap khá lớn và thị trường cũng đã đến vùng kháng cự
- Hỗ trợ mạnh hiện tại quanh vùng 58

Chiến lược giao dịch: Canh Mua quanh vùng 58 trong các nhịp chỉnh. Mục tiêu 65.0 Cắt lỗ 56.5.
Reward/Risk: 3/1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.