VuTien_Turtle_Trader

Cổ phiếu Vietcombank đang ở vùng rất tốt để mua

Giá lên
HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Không nên hoảng sợ khi thị trường mới chỉ là điều chỉnh sau cú phá vỡ thời đại, chọn cổ phiếu cơ bản tốt và dấu hiệu kỹ thuật cho thấy điểm mua đẹp để nắm giữ. Một trong số đó là mã VCB .
Về phân tích cơ bản: Doanh thu, EPS , biên lợi nhuận vẫn liên tục gia tăng cho thấy nền tảng doanh nghiệp ổn định và hưởng lợi từ chính sách vĩ mô.
Về phân tích kỹ thuật: Các sóng giảm đều cho thấy sự suy giảm về khối lượng cho thấy nguồn cung cạn kiệt (theo dõi trên hình), đáy sóng giảm luôn là những nến tăng lớn với khối lượng cao cho thấy nhu cầu rất mạnh, vùng số tròn 100 bị phá vỡ và đang quay lại kiểm tra => Thời điểm rất tốt để mua vào nắm giữ.
Phân bổ tài sản khoảng 5 - 10% vào mua, không cần đặt cắt lỗ tránh bị tổ lái dọa mất hàng, doanh nghiệp tốt không phải là để bán!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.