PureTA

Mua VCB tỷ trọng 10% NAV

Giá lên
HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
- Cắt lỗ: 52.5
- Chốt lời: chốt 50% tại mức 60.x