dangstrongdd

VCB đã tăng quá cao

Giá xuống
HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Mức giá an toàn có thể nắm giữ là về dưới 70K. Không nên mua đuổi theo cp này do đã tăng nóng trong một thời gian dài, Thoòng tin hỗ trợ cũng hết.