kimnguu204

chờ VCB hồi chỉnh và go LONG

Giá lên
HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
khi VCB về khoảng 59-61 thì go LONG, nắm giữ dài hạn