DuyVinhNgo

TA SUMO: Phân tích VCB đang cho tín hiệu điều chỉnh!

Giá xuống
HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Sử dụng Phân tích kỹ thuật: TA SUMO
VCB đang cho tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn trong thời gian sắp đến
Chân tình!