Antony_sg

VCB ĐÃ ĐIỀU CHỈNH GIẢM?

Giá xuống
HOSE:VCB   NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
VCB: phe bán đã đủ lực áp chế phe mua khi giá chạm trendline trên của kênh tăng và khả năng giá sẽ biến động theo kênh mới này. Mục tiêu giá giảm trở lại vùng giá 55k - 56k, nếu khu vực này tin tức tốt cộng với lực mua đủ mạnh thì giá giá sẽ điều chỉnh đi sóng ABCD mô hình cờ tam giác tăng.
Khuyến nghị hiện tại nên bán để chờ vùng giá 55k - 56k
Happy trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.