vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU VCG

HOSE:VCG   TONG CTCP XNK VA XD VN
PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU VCG
- Xét về kĩ thuật, ở biểu đồ ptkt khung H4 vùng cản cần chú ý là vùng Hỗ Trợ 26.000đ - 27.000đ Nếu nến quay về Vùng Hỗ Trợ và không bị phá, giá Cp VCG có thể 1 lần nữa tăng lên quanh mốc 50.500đ

- Theo quan điểm cá nhân, chúng tôi nhận thấy thời gian này tình hình dịch bệnh do biến thể Omicron có thể làm thị trường đỏ lửa . Nên tôi vẫn nghiêng về xu hướng giá CP sẽ tiếp tục vào chu kì hồi điều chỉnh giảm sau đó sẽ lấy Lực để tăng

- Kế hoạch giao dịch tháng này
Có thể canh MUA quanh mốc 26.000đ - 27.000đ, bán lỗ 25.000đ
Chốt lời 50.000đ-51.000đ . Chúc các bạn giao dịch hiệu quả 🤗
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.