HoangMinhchannel

VCG kết thúc 5 sóng tích luỹ trong năm

Giá lên
HOSE:VCG   TONG CTCP XNK VA XD VN
VCG trong ngắn hạn đang có tín hiệu kết thúc 5 sóng sideway sau khoảng thời gian tích luỹ trong biên từ tháng 2/2021 đến tháng 11/2021. Trong tuần vừa qua, sau khi vượt qua khỏi vùng sideway này thì đã có tín hiệu test cầu quanh khu vực này.

Dự kiến trong ngắn hạn, giá sẽ tăng trở lại đến vùng mục tiêu 49.5 - 51.1.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Skype: hoangminhck.fast@gmail.com
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex