HOSE:VDS   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT
40 lượt xem
0
- Biểu đồ tuần: Cấu trúc tăng giá
- Biểu đồ ngày: Giá sau khi chạm kênh giá thì bật lên, tạo 2 đáy cao dần ==> Mua
- Kế hoạch:
+ Giá mua: 34.5
+ Giá cắt lỗ: 31.95
+ Chốt lời: 38 - 39