Phamdong1969

Velo đang hình thành xu hướng tăng.

Giá lên
KUCOIN:VELOUSDT   VELO / Tether
69 lượt xem
1
Trên đồ thị 1D Velo được hỗ trợ tại giá 1$.
Mục tiêu tiếp1 theo là 1.5$ và 1.9$ . Nếu vượt lên khỏi 2$ thì Velo sẽ mờ ra một chu kỳ tăng giá mới

Bình luận