Phamdong1969

VET/BTC sẵn sàng cho đợt tăng giá mới

Giá lên
BITFINEX:VETBTC   VET / Bitcoin
163 lượt xem
2
Trên đồ thị ngày và đồ thị 4h Vet/ Btc
các chỉ số đều ủng hộ giá tăng
Hỗ trợ tại 128
Kháng cự 174