VuDucThanhLong

SỨC MẠNH THẦN SẤM VET/USDT

Giá lên
BINANCE:VETUSDT   VeChain / TetherUS
1 đồng coin thú vi khi chọn thời điểm đổi tên rất hợp lý để vẽ lại chart của mình
+EP: 0.014$
+EP: 0.0124$
TP: 0.025$
Stoploss: 3% dưới các mốc EP
Stoploss luôn là 1 chiến lược giá thông minh nên nhớ phải đặt stoploss

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/