BINANCE:VETUSDT   VeChain / TetherUS
Mô hình cờ đang là xu hướng giảm nhẹ của VET để lấy đà cho sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.