Phamdong1969

VET/USDT nhưởng như đã bước vào chu kỳ tăng mới

Giá lên
BINANCE:VETUSDT   VeChain / TetherUS
VET đã tích lũy gần 2 tháng
Mọi chỉ số đều ủng hộ xu hướng tăng.
Các mức cản của sóng tăng là : 0.006384$ – 0.013560$ – 0.024415$ nếu trường hợp vượt đỉnh cũ tại 0.027990$ thì sẽ mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới.

Các mức hỗ trợ của Vet nằm tại 0.003611$ và đáy cũ 0.003250$.