Trader-Pro-48

VET/USDT ở thể dài hạn

Giá lên
BINANCE:VETUSDT   VeChain / TetherUS
vùng mua tốt ở vùng 4644, các điểm chốt 5800, 6110 sẽ quay về tích luỹ trước khi đến đích xa hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.