Trader-Pro-48

VET/USDT ở thể dài hạn

Giá lên
BINANCE:VETUSDT   VeChain / TetherUS
vùng mua tốt ở vùng 4644, các điểm chốt 5800, 6110 sẽ quay về tích luỹ trước khi đến đích xa hơn