UPCOM:VGT   VIETNAM NATIONAL TEXT & GARMEN GRP
VGT nắm giữ, kiên trì một xíu chứ chả nhẽ lần 3 mà không vượt đỉnh được
chờ ngày bùng nổ, còn ngày nào thì khoogn rõ haha
cố găng tìm cố phiếu trong xu hướng có dòng tiền giữa lúc khó khăn

Bình luận