KentDO

VHM-Ngưng bán, mức hỗ trợ tin cậy 76.3(-3.05%)

HOSE:VHM   CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
Mã cổ phiếu VHM ; sàn HOSE; Vinhomes .
Giá hiện tại 78.7; KLGD 0.2 triệu CP; Giá trị GD 16.07 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Trạng thái vận động hiện tại của VHM là Giảm giá kéo dài và chưa có dấu hiệu hồi phục xu hướng trong ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là Rủi ro; và thanh khoản đang có chiều hướng Giảm;đưa ra khuyến nghị đến nhà đầu tư có thể NGƯNG BÁN. Dự kiến đối với giá mục tiêu là 88.1(11.94%) ; kháng cự mạnh tại mức giá 96(21.98%) trong một xu hướng tích cực và kỳ vọng giá mục tiêu 76.3(-3.05%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 70.9(-9.91%) nếu diễn biến không tích cực.

Thanh khoản
Xét về thanh khoản cổ phiếu VHM có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 109.2 tỷ đồng; nằm ở top đầu thị trường; thanh khoản đang Giảm.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Kháng cự gần nhất của VHM là 88.1 và lưu ý thêm mức kháng cự mạnh tại 96 ;nhà đầu tư quan tâm tại mức hỗ trợ gần nhất 76.3 ; lưu ý thêm mức hỗ trợ mạnh tại 70.9 . Vùng giá thấp xem xét thực hiện mua lại nhà đầu tư có thể cân nhắc tại 77.61.

Các đánh giá từ Mô hình
Hiện tại kết quả từ mô hình tín hiệu xác nhận là đã xuất hiện tín hiệu bán đối với cổ phiếu VHM . Đi kèm với xu hướng theo đánh giá của mô hình là Ngắn hạn Giảm ; Trung hạn Giảm ; Dài hạn Giảm .Vùng giá mà cổ phiếu vận động hiện tại là tương đối Rủi ro.
Cổ phiếu Không có rủi ro thanh toán T+2, không hạn chế các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu VHM xu hướng điều chỉnh giá kéo dài; quan tâm đến các mốc hỗ trợ thấp hơn và chỉ khi biến động giá cổ phiếu về trạng thái an toàn.

KentDO – Góc nhìn Định lượng trên Thị trường Chứng khoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.