TrongLe

Phá đáy

Giá xuống
HOSE:VHM   CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
454 lượt xem
0
Sẽ có một cú hồi về vùng 60k, sau đó tiếp tục rơi
goodluck