LMT911

VHM - Trụ mới của thị trường tháng 7 -8

Giá lên
HOSE:VHM   CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES
300 lượt xem
0
Thị trường chuyển trụ trong đợt tăng tới
- Kết quả kinh doanh tốt
- Giá vừa phá đỉnh
- Lăn bánh trong đợt tăng tới