VIA/ BTC - Binance
Buy: 0.0001193 - 0.0001197
Sell: 0.0001288 - 0.0001297
P/s: Buy trong ngày cắt rủi ro ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo