GameonVentures

VIB - Từng bước giao dịch cho một sóng tăng

Giá lên
GameonVentures Premium Cập nhật   
BINANCE:VIBBTC   Viberate / Bitcoin
EP: 511 hoặc thấp hơn
TP: 1000
TG: 1366
SL: Dưới vùng EP
Vùng mua dài hạn cho một uptrend: 111 - 125
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Đạt lợi nhuận, chúc mừng bạn đạt hơn 100 % lợi nhuận

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures