BINANCE:VIBBTC   Viberate / Bitcoin
Xu thế tăng khá rõ ràng. Chờ đợi 1 cú pumd cho VIB
Buy: 21-22 SELL 27
Stoploss dưới đường trendline
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.