ValimidShino

VIBE/BTC

BINANCE:VIBEBTC   None
VIBE/BTC - BINANCE
Buy: 0.00000726 - 0.00000735
Sell: 0.00000802 - 0.00000818
P/s: Chia vốn vào lệnh, tránh rủi ro cắt lỗ ở 3%. Chúc các bạn sớm win kèo :P