KiemCoin

VIC Tập đoàn Vingroup hùng mạnh nhất sàn chứng khoáng VN

Giá xuống
KiemCoin Premium Cập nhật   
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
VIC kể từ 2/2009 đến 21/8/2019 trãi qua hơn một thập niên VIC tăng 12000%.
Đã đến lúc VIC cần thay đổi cấu trúc cũng như bước vào dài hạn để tái cấu trúc và tức nhiên sẽ suy giảm dài hạn chí ít trong 4-5 năm tới.
Bình luận:
Bình luận:
VIC tháng thứ 6 tiếp tục giảm
Bình luận:
Vic tiếp tục suy giảm. Chứng VN đang khét :(
Bình luận:
VIC giảm 35% giá trị. Khủng hoảng nền KTVN thật sự rồi :(
Bình luận:
Vic tiếp tục giảm 40% :)
Update 23/3/2020
Bình luận:
Cập nhật 24/3/2020
Tiếp tục cấm đầu.