Antony_sg

VIC CÓ NÊN MUA TIẾP?

Giá lên
Antony_sg Cập nhật   
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Mô hình sóng 3 đỉnh ( Rising wedge - Nêm tăng) để hoàn thành sóng V đang hiện rõ, VIC đang trên đà lên tiếp đỉnh sóng 3 của sóng V trước khi điều chỉnh.
Khuyến nghị nên mua tại mức giá này, 130,000 có thể kết thúc chu kỳ tăng để điều chỉnh trở lại vùng support zone
Bình luận:
Ngày hôm qua 22/4 cây nến ENGUFING đã xác nhận mức cầu mạnh mẽ của thị trường.
Đợt tăng cuối trước khi điều chỉnh sẽ nhanh chóng kết thúc, vì đây là giai đoạn cá mập thường xả hàng trước khi gom trở lại tại mức giá hợp lý ( 80k - 85k hoặc sâu hơn là khu vực 70k - 75k)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.