startryu

VIC - tôi sẽ mua khi.....

Giá lên
startryu Cập nhật   
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Hệ thống phân tích của tôi tuy đơn giản, nhưng tôi chú trọng quản trị rủi ro hiệu quả

tất nhiên khi tôi phân tích tôi dựa vào sự phá vỡ của Key level khung nhỏ hơn chứ ko đơn giản là các mô hình lý thuyết

Hôm nay tôi nhìn thấy VIC hình thành mô hình Vai đầu vai ngược
cộng với sự Break Trend giảm khung D
và giá đang quay lại Vùng giá
885000

Tôi sẽ mua khi giá về vùng 885000
SL 80.000
TP 171.400

RR : 1/11

tất nhiên là như mọi khi, hãy lun quản trị rủi ro từng giai đoạn.
Bình luận:
VIC tại vùng 90.9 có 1 Cản Giá theo Khung H4
Vì vậy ở đó có thể mua đợt 1 đc
hoặc có thể canh mua nếu có mô hình nến đảo chiều mạnh

tất nhiên nếu giá về lại vùng 88.5 thì tôi sẽ mua tiếp đợt 2
hãy phân bổ vốn cho hợp lý
Đã hủy lệnh:
Hủy kèo này nhé ! thị trường VN có vẻ bất ổn r
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.