dcironcop

VIC: Thế giá xuống!

Giá xuống
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Cổ phiếu VIC hiện tại đang ở thế giá phân kỳ tích lũy đa khung từ H4 đến D1 và Weekly. Khuyến nghị short tại giá này trong mở phiên ngày mai. Stoploss và take profit như hình vẽ.
Bình luận: gần 2 tháng từ plan, vẫn đang chạy mát máy