dinhchien

VIC - Tin tốt hỗ trợ tăng

Giá lên
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
- Vingroup Khởi động nhà máy pin thứ 2 hơn 6.300 tỷ tại Hà Tĩnh, Vinfast nhận đơn hàng từ Autonomy 2.500 xe điện tại Mỹ
- Sáng 18/11/2022, Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng VinES (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm lễ động thổ dự án nhà máy liên doanh sản xuất Pin Lithium VINES – GOTION tại khu kinh tế Vũng Áng, thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng.

* Kỹ thuật:
- Giá hiện tại đã thoát khỏi ngưỡng kháng cự động 2 đường Moving Average 20 - 50.
- Đồng thời phá luôn key level của xu hướng giảm.
- Khối lượng giao dịch tăng đều theo đà tăng giá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.