GameonVentures

VIC - Hose - Cổ phiếu bước vào hiệu chỉnh trung hạn

Giá xuống
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Phân tích:

- Kháng cự 112929 VIC không thể bước qua, trở thành kháng cự mạnh với mô hình 2 đỉnh ( Double top )
- Đoạn sóng 1-2-3-4-5 (vùng sóng ABCDE) tạo thành mô hình Rising Wedge (Cái nêm tăng giá), hiện đang chờ điểm quy hồi và phá vỡ tại vùng giá 100000
- Đoạn sóng w-x-y-x-z (màu tím) đang hình thành cụm sóng wolfe và chờ phá vỡ
- 3 đường MA đã cắt nhau báo hiệu xu hướng bán ra mạnh mẽ
- Về Elliott: VIC đang hình thành nốt sóng 5 trong cụm sóng V mở rộng tại khu vực sóng D, với khu vực nhỏ hơn chúng ta thấy sóng (5) chạy Ending với cụm sóng Rising Wedge ở trên báo hiệu quá trình tăng trưởng trung hạn kết thúc và bước vào hiệu chỉnh dài hạn .

Hành động giá:

- Khu vực 100241 có điểm back test lại vùng giá 104912 (khu vực đánh dấu - )
- Khu vực sóng giảm được xác định short từ vùng 104912 xuống đường cổ của mô hình 2 đỉnh ( Double top ) tại 84000
- Khu vực sóng tăng được xác đinh long từ vùng 84000 lên lại vùng giá 92000 là vùng kháng quan trọng. Tại khu vực này target giá có thể cao hơn
- Khu vực sóng giảm tiếp diễn về vùng 71440. Đây chính là điểm TP, tuy nhiên với mô hình Double top chi phối, vùng giá TG có thể xác định xuống tới 200% đường cổ, tức đạt 58762 điểm. Chúng ta có 1 điểm Take Out (TO) tại khu vực giá 71439
- Cả 5 sóng này chỉ là khu vực sóng bắt đầu trong chu kỳ hiệu chỉnh trung hạn của VIC

Sóng dài hạn của VIC: Sau đợt hiệu chỉnh sẽ là đợt tăng của sóng tuần có thể coi là mạnh nhất từ trước tới giờ.

Lệnh khuyến nghị: Short
- EP: 105023
- TP: 84100
- TP 2: 71400
- TG: 50800
- TO: 58693

* Các điểm vào lệnh đặt SL 5% với mức giá chênh lệch
** Target giá có thể thay đổi tối đa 1 mức fibonacci
*** Target của TP cần cập nhật bản tin chi tiết để nắm được mức giá chính xác

Like và share nếu bạn yêu thích nhé!
Xin chân thành cám ơn!


INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.