HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
243 lượt xem
0
Tam giác tăng đã vỡ, chờ mua tại 100k, giá mục tiêu 130k
Bình luận: Giá đã khớp lệnh, dừng lỗ tại 91k