Cowboyyy

VIC - Đâu là cơ hội cho các nhà đầu tư??

Giá xuống
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Weekly chart:
D3 Chart:
D1 Chart:
Không có nhiều điều đáng nói.
Kết lại:
1. Mọi thứ chỉ mang tính chất dự đoán. Trong thị trường tài chính, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
2. Khó khăn bây giờ là chuyện của những người đang ôm hàng. Nếu không ôm hàng, đó không phải là câu chuyện của chúng ta.
3. Nhiệm vụ của chúng ta là cung tên khí giới, giáp mũ sẵn sàng và chờ cơ hội tới.
4. VIC là cổ phiếu tốt, Chúng ta chỉ chờ giá tốt là múc thôi
Bình luận: