KiemCoin

VIC đang hiệu chỉnh trung hạn về sóng II

Giá xuống
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
VIC đang hiệu chỉnh trung hạn về sóng II
Mục tiêu hiệu chỉnh giảm 40%
Tg: 68k.