thietat3

VIC giá đang quay về mức mua vào

HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
là 1 cổ phiếu quan trọng và tiềm năng lớn... ta cần phải sở hữu VIC tối thiểu 40% giá trị tài sản để đạt được hiệu quả đầu tư tốt nhất và mục tiêu tối thiểu là 9 tháng để thấy đc hiệu quả đầu tư