FSFI

VIC- Cơ Hội Mua Ngắn Hạn Cổ Phiếu VINGROUP ĐẦU TUẦN TỚI

Giá lên
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
- Biểu đồ kỹ thuật cho thấy cơ hội tiềm năng mua vào của mã cổ phiếu VIC .
- Giá hiện tại nằm ở vùng kháng cự trước đó, nay là vùng hỗ trợ: 116.200. Nơi sẽ có nhiều nhà đầu tư chốt lời và mua mới tham gia thị trường.
- Mô hình kỹ thuật AB=CD .
- Mô hình đáy đôi phân kỳ với RSI quá bán
- Giá có thể tăng nhẹ lên mức vùng: 126.500.
- Và xa hơn là vùng giá: 134.600.
---
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.