binancash

Thị trường ngày cuối tuần sẽ ra sao?

Giá lên
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Như tôi đã phân tích đầu tuần là tuần này thị trường giảm và thực tế thị trường đã giảm theo cách giết chết rất nhiều người.
Vậy trong ngày cuối tuần thứ 6 này ra sao?

Theo tôi cuối tuần sẽ tăng lên một ít bởi lẽ:

Thứ nhất trong các ngày trước phần lớn giảm và nhà đầu tư đa phần chỉ theo dõi thay vì xuống tiền mua vào
Thứ hai, thường khi nhiều ngày giảm thì nhà đầu tư sẽ xuống tiền để canh đáy chuẩn bị cho tuần tới
Và đặc biệt hơn là số liệu cho thấy trong ngày cuối tuần này thị trường sẽ tăng

Với những phân tích trên thì có thể khẳng định ngày cuối tuần thị trường sẽ tăng lên một ít.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.