nguyendbach

VIC - Chưa thể bứt phá kháng cự 110

Giá xuống
nguyendbach Cập nhật   
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
VIC - Chưa thể bứt phá kháng cự 110
Sau khi trả cổ tức thì VIC đã bị điều chỉnh để cân bằng giá.
Và kể từ lúc đó đến nay thì VIC vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng kháng cự 110 (đã ít nhất 3 lần cố gắng bứt phá nhưng đều không thành).
Kể từ lần tạo đáy gần nhất thì VIC đã đi ngang một thời gian và không có sự bứt phá đáng kể nào cho đến gần đây nhưng lại cũng không thể vượt qua ngưỡng 110.
Do vậy, trong lần điều chỉnh này, khả năng VIC sẽ down giá xuống, và quanh ngưỡng 97 tới 100.
Cẩn trọng và tìm điểm mua hợp lí.
Bình luận:
Đồ thị chưa chỉnh! Xem bản mới tại ý tưởng bên cạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.