GameonVentures

VIC - Cổ phiếu bước vào hiệu chỉnh

Giá xuống
HOSE:VIC   TẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CỔ PHẦN
Khá nhiều bạn inbox tôi hỏi vẽ về cổ phiếu

Sau những sóng mở rộng liên tục, chu kỳ hiệu chỉnh của VIC đã xuất hiện với những dấu hiệu hiệu chỉnh rõ nét

VIC xuất hiện vùng GAP do xu hướng bán ồ ạt thoát khỏi thị trường của các nhà đầu tư lớn. Hiện tại sau sóng giảm về 92000 điểm sẽ có vùng hồi quy về vùng GAP này với target đạt xấp xỉ 110.000 điểm (vùng đánh dấu bởi 2 đường kẻ)

Tôi khuyên bạn nếu là nhà đầu tư cổ phiếu nên thoát vùng giá này, bởi target giảm tiếp đó của VIC sẽ rơi tiếp về vùng 75768 điểm, mất tới 30% giá trị

Mọi đánh giá mang tính chủ quan, chúc bạn có quyết định đúng đắn, xin cám ơn!

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.