NguoiHuongDanDauTu

Chia sẻ kèo mua altcoin

Giá lên
BINANCE:VITEBTC   VITE / Bitcoin
#VITE có thể mua vào ở các mốc giá 0,00000270-285, chốt tại 0,00000300-340
lý do múc vào: giá chạm hỗ trợ mạnh và RSI H4 hít quá bán.

Bình luận