binancash

Ai có sức ảnh hưởng tới TTCK Việt Nam?

Đào tạo
HOSE:VIX   CTCP CHUNG KHOAN VIX
TTCK Việt Nam tăng hoặc giảm thì báo chí luôn nhắc đến một yếu tố đó là khối ngoại. Vậy khối ngoại là gì mà làm cho TTCK Việt Nam ảnh hưởng gần như 90%.
Sưu tầm về khối ngoại:

  • Khối ngoại là thuật ngữ này dùng để chỉ các nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mở tài khoản giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Khối ngoại thường là các quỹ đầu tư có nguồn vốn dồi dào.
  • Khi các nhà đầu tư nước ngoài mua vào cổ phiếu nhiều hơn bán ra ở Việt Nam gọi là khối ngoại mua ròng. Ngược lại khi họ bán ra cổ phiếu nhiều hơn mua vào ở Việt Nam gọi là khối ngoại bán ròng.
  • Khối ngoại mua ròng khiến thị trường chứng khoán Việt Nam sôi động, tăng trưởng mạnh, khối lượng giao dịch cũng tăng đáng kể. Giá cổ phiếu lúc này cũng sẽ tăng theo. Chính vì thế, khối ngoại mua ròng được xem là “trụ đỡ” cho nhà đầu tư nội.

Theo tôi gọi đơn giản hơn là các nhà đầu tư nước ngoài
Thực tế thì dường như các nhà đầu tư trong nước chỉ mua ở mức nhỏ lẻ không làm ảnh hướng tới thị trường nhiều so với các nhà đầu tư nước ngoài. Đây là yếu tố mà làm cho TTCK Việt Nam bất ổn, nhưng nếu không có họ thì TTCK Việt Nam mãi nhỏ bé.
Như vậy có thể nhìn thấy các điểm sau:

  • Thứ nhất, là TTCK Việt Nam còn "em bé" là tiềm năng để các nhà đầu tư nước ngoài nhắm tới và trong vòn 2 3 năm tới sẽ có đột biến
  • Thứ hai, nhà đầu tư trong nước phải chú ý tới chu kỳ đó là thời gian bắt đầu 1 năm tài chính từ tháng 4 trở đi thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ mua vào thị trường sẽ tăng lên và tần tháng 11 họ sẽ bán ra để chuẩn bị cho năm tiếp theo, với vòng đời này thì TTCK sẽ bị ảnh hưởng theo
  • Cuối cùng là nhà đầu tư trong nước không nắm bắt được yếu tố #1 #2 thì chỉ có thể bị thua lỗ và mất cơ hội đầu tư

Tóm lại, TTCK VIệt Nam bị dẫn dắt bởi yếu tố nước ngoài và còn rất tiềm năng nhưng phải đợi các nhà đầu tư nước ngoài nhảy vào thì mới có sự bùng nổ và mục tiêu 2 3 năm tới lên tầm 2500-3000 điểm.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.