Cowboyyy

VJC - tích lũy đã đủ để vượt kháng cự???

HOSE:VJC   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
E rằng là Khó nha