KentDO

VJC - kháng cự mạnh tại 125.5(+0.88%)

HOSE:VJC   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
Mã cổ phiếu VJC ; sàn HOSE; Vietjet Air .
Giá hiện tại 124.4; KLGD 0.2 triệu CP; Giá trị GD 24.59 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Đánh giá trạng thái hiện tại của VJC là Tăng giá kéo dài;kỳ vọng duy trì được xu hướng tăng trong ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là An toàn; và thanh khoản đang có chiều hướng Tăng;thực hiện đưa ra khuyến nghị MUA. Kỳ vọng giá mục tiêu ước tính là 125(0.48%) ; kháng cự mạnh tại mức giá 125.5(0.88%) trường hợp thuận lợi và giá dự kiến cũng có thể là 118(-5.14%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 106.37(-14.49%) nếu trong kịch bản kém tích cực.

Thanh khoản
Nhận định về yếu tố thanh khoản VJC có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 65.47 tỷ đồng; thanh khoản tương đối caovà chiều hướng của thanh khoản cổ phiếu đang Tăng.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Chúng tôi lưu ý nhà đầu tư các mức kháng cự gần nhất của VJC là 125 ; chịu thêm tác động từ mức kháng cự mạnh tại 125.5 ;nhà đầu tư lưu ý mức hỗ trợ gần nhất tại 118 ; lưu ý thêm mức hỗ trợ mạnh tại 106.37 . Mức giá thấp theo mô hình có thể xem xét mua lại là 118.39.

Các đánh giá từ Mô hình
Kết quả từ mô hình tín hiệu hiện tại là đã xuất hiện tín hiệu mua đối với cổ phiếu VJC . Qua các kỳ thì xu hướng vận động giá của cổ phiếu tương ứng là Ngắn hạn Tăng ; Trung hạn Tăng ; Dài hạn Tăng .Đánh giá hiện tại của chúng tôi về vận động giá của cổ phiếu là An toàn.
Cổ phiếu Không có rủi ro thanh toán T+2, không hạn chế các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu VJC duy trì xu hướng tăng giá kéo dài và kỳ vọng thiết lập các mức kháng cự mới.

KentDO – Góc nhìn Định lượng trên Thị trường Chứng khoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.