vantung050397

PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH CỔ PHIẾU VJC

HOSE:VJC   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
Nhìn vào biểu đồ thì cũng hiểu theo phân tích gái sẽ di chuyển như thế nào rồi nhi r. Chúc Các bác cuối tuần vui vẻ !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.