AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH VJC THEO SÓNG ELLIOTT - BẤT ĐẦU CHU KÌ SÓNG TĂNG MỚI

Giá lên
HOSE:VJC   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
Vào phiên hôm ngày hôm nay(9/4/2019). Trên biểu đồ Mã VJC cho thấy phe mua áp đảo hoàn toàn được thể hiện qua nến Bullish Pin Bar - dữ liệu Price action này càng làm tăng sự xác nhận Sóng E(Triangle) và Sóng Y(Double Three) đã kết thúc.
Vì vậy Mã VJC có thể sẽ tăng mạnh mẽ trong Chu kì Sóng tăng mới.
Chúc mọi người giao dịch hiệu quả!