KentDO

VJC - Duy trì xu hướng tăng kéo dài, mục tiêu NH 132.7(+4.51%)

Giá lên
HOSE:VJC   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
Mã cổ phiếu VJC ; sàn HOSE; Vietjet Air .
Giá hiện tại 127; KLGD 0.78 triệu CP; Giá trị GD 99. 01 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Quan sát trạng thái hiện tại của VJC là Tăng giá kéo dài;kỳ vọng duy trì được xu hướng tăng trong ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là An toàn; và thanh khoản đang có chiều hướng Tăng;khuyến nghị đến nhà đầu tư thực hiện MUA. Chúng tôi dự kiến giá mục tiêu có thể đạt 132.725(4.51%) với xu hướng vận động giá tích cực và giá dự kiến cũng có thể đạt 118(-7.09%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 106.37(-16.24%) đối với trường hợp không tích cực.

Thanh khoản
Xét về thanh khoản cổ phiếu VJC có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 77.75 tỷ đồng; thanh khoản tương đối caovà xu hướng của thanh khoản đang Tăng.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Mức kháng cự gần nhất mà nhà đầu tư lưu ý của VJC là 132.725 ; kháng cự mạnh tương ứng mức **** ;mức hỗ trợ gần nhất nhà đầu tư có thể cân nhắc tại 118 ; lưu ý thêm mức hỗ trợ mạnh tại 106.37 . Vùng hợp lý theo mô hình nhà đầu tư có thể thực hiện xem xét mua lại tại mức 120.36.

Các đánh giá từ Mô hình
Hiện tại kết quả từ mô hình tín hiệu xác nhận là đã xuất hiện tín hiệu mua đối với cổ phiếu VJC . Về xu hướng giá của cổ phiếu theo các kỳ được xác định bởi mô hình là Ngắn hạn Tăng ; Trung hạn Tăng ; Dài hạn Tăng .Vùng vận động giá hiện tại của cổ phiếu là An toàn.
Cổ phiếu Không có rủi ro thanh toán T+2, không hạn chế các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu VJC duy trì xu hướng tăng giá kéo dài và kỳ vọng thiết lập các mức kháng cự mới.

KentDO - Góc nhìn Định lượng trên Thị trường Chứng khoán
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.