HOSE:VJC   CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
Từ dài hạn tới ngắn hạn, VJC đều cho thấy xu hướng tăng rất mạnh mẽ:
- Ở khung W mây đã bắt đầu chuyển sang tăng, MACD tăng, nếu nến tiếp tục đi lên và xuyên qua mây là kịch bản đẹp nhất.
- Khung D thì nến và mây hiện tại đang rất đẹp, thể hiện xu hướng tăng rõ ràng.
Theo ý kiến cá nhân, VJC hiện tại đang có sự điều chỉnh trước khi tiếp tục tăng. Các bạn có thể đặt mua tại vùng 134-133, đề phòng trường hợp VJC có thể điều chỉnh sâu hơn nữa có thể đặt SL tại 131 và chờ tín hiệu tại vùng hỗ trợ tiếp theo là 128-127.