HarryDamThanhHiep

phần 2 vn 30 phái sinh 21..7.2021

HOSE:VN30   VIETNAM 30
trong quá trình thay đổi thì mình sẽ cập nhập trên cộng đồng của mình nak
ĐIỀU KIỆN VÀO LỆNH 3/3 hoặc 4/4 : CHẠM ĐIỂM VẠCH+ hội tụ phân kì 2 hoặc 3 chỉ báo indicater của độc quyền ( NEW WORLD GROUP ) NẾU KO ĐỦ 3/3 NHẤT QUYẾT KHÔNG VÀO LỆNH
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH VN 30:: điểm màu VÀNG là hỗ trợ của bitcoin canh BUY,màu ĐỎ là lệnh kháng cự canh SELL
STOP LOSS:
6 ĐIỂM
TAKE PROFIT :
tài khoản scaping
tài khoản trung hạn
tài khoản dài hạn :
link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

Bình luận