NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường vn30f1m 21.02.22 - dương thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30 ET CLOSE TIME:15:30
Đánh scaping mục tiêu khoảng từ 3-5 điểm.

Chúc các nhà đầu tư có một ngày giao dịch hiệu quả.

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.