NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường vn30f1m sáng 11.02.22 - dương thảo

HOSE:VN30   VIETNAM 30
Hôm qua bạn nào vào được lệnh tại vùng giá 43, có thể chốt hết cho tài khoản trung hạn, tài khoản dài hạn các bạn sẽ chốt dần khi đủ target đặt ra hoặc khi thị trường có tín hiệu đảo chiều theo thuật toán của bên mình; sáng nay thị trường đang sideway và có thể thủng vùng entry hôm qua của chúng ta nên các nhà đầu tư nên cân nhắc luôn cần có 2 tk để đánh cho scaping, trung và dài hạn để chủ động chốt lệnh và đỡ bị tâm lí khi thị trường biến động.

Chúc các nhà đầu tư có một ngày làm việc hiệu quả.

Link youtube: https://bit.ly/2Q8Gaqe
Link nhóm cộng đồng telegram: https://bit.ly/3tM7x7W
Link channel telegram: https://bit.ly/3cd11kH
Link group facebook: https://bit.ly/3d45JBR

NEW WORLD GROUP _NƠI HỘI TỤ TINH HOA TÀI CHÍNH